Ergoterapie, dětská rehabilitace

Dětské klientele se věnujeme již několik let. Snažíme se o propojení dětské rehabilitace jako takové, s prvky několika konceptů, a to především senzorické integrace a bazální stimulace. Tento přístup je vhodný pro širokou škálu postižení a umožňuje rodinám s postiženými dětmi individuální přístup v terapii, který jim pomáhá integrovat se do společnosti.

V naší ambulanci se nejčastěji objevují děti s touto diagnózou:

  • Opožděný PMV (psychomotorický vývoj)
  • Genetické syndromy
  • PAS (poruchy autistického spektra)
  • ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
  • DMO (dětské mozková obrna)
  • Vývojové vady řeči (dysfázie, afázie, dysartrie…)
  • Kombinovaná postižení
  • Smyslová postižení
  • Poruchy v oblasti senzorické integrace
  • Poúrazové stavy