Dospělí

U dospělých klientů se na základě vstupní konzultace a analýzy problému snažíme vyhovět všem specifickým potřebám a přáním jedince, a vytvořit tak cvičební plán přímo na míru. Většina z nás se již během svého života potkala s nějakým problémem v oblasti pohybového aparátu. Ať už šlo o úraz a jeho následky či „jen“ problémy a bolesti zapříčiněné typem našeho povolání nebo nevhodnými pohybovými stereotypy. Sestavením vhodného cvičebního plánu usilujeme o trvalé zlepšení Vašich obtíží. To se však neobejde bez aktivního přístupu nejenom terapeuta, ale i klienta.

V naší ambulanci se nejčastěji objevují dospělí s těmito obtížemi:

  • Bolesti zad (chronické i akutní)
  • Tenisový loket (bolesti v oblasti lokte a předloktí)
  • Karpální tunel (bolesti v oblasti zápěstí až prstů)
  • Poúrazové a pooperační stavy
  • CMP (cévní mozková příhoda)
  • Funkční obtíže pohybového systému (chronické i akutní)

S našimi dospělými klienty pracujeme individuálně i skupinově. Kromě cvičení sestaveného na míru provádíme i relaxační a sportovní masáže či poradenství v rámci vhodného nastavení pracovního místa.