Senza Play

Senza Play je cvičební program vytvořený pro Mateřské školy.

Senza Play představuje hravou formu cvičení, které podporuje pohybový i rozumový vývoj dětí, stimuluje všechny jejich smysly, buduje jejich sebedůvěru a učí je spolupráci se svými kamarády.

Senza Play nerozvíjí jen fyzické dovednosti dětí, ale jejich celkovou osobnost, pomáhá jim k utvoření pozitivního vztahu k pohybu a vytvoření pevných základů pro jejich všestranný vývoj.